Catering

Catering i zbiorowe żywienie

Usługa cateringu i zbiorowego żywienia wymaga wysokich standardów, doświadczenia i precyzji w działaniu. Najważniejszym celem wytwarzanych posiłków, poza walorami smakowymi, jest gwarancja ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Efektem i miarą tych działań jest zadowolenie Klientów i satysfakcja wszystkich pracowników firmy.

Powyższe efekty uzyskujemy poprzez opracowane i wdrożone zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Cateringowej (GCP). Dzięki współpracy z największymi firmami z branży gastronomicznej, korzystamy z dostępu do najnowocześniejszych technologii przygotowania i przetwórstwa żywności, nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń oraz systemów gwarantowania i monitorowania jakości (HACCP) pozwalających na identyfikację, ocenę i kontrolę wszystkich zagrożeń występujących w procesie żywienia (nadzór sprawowany od momentu pozyskania surowców do momentu dostarczenia posiłków konsumentom).

Całodzienne wyżywienie dla osób hospitalizowanych realizujemy w oparciu o zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze, uwzględniając modelowe racje pokarmowe określone dla każdej grupy wiekowej. Przy planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu posiłków brane są pod uwagę zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia dotyczące zawartości składników pokarmowych oraz produktów z poszczególnych grup produktów spożywczych, użytych do przygotowania potraw w całodziennym jadłospisie. W szpitalach proponujemy rozwiązania kompleksowe.

W praktyce:

Realizując usługi cateringu i zbiorowego żywienia wyręczamy Klienta w:

  • planowaniu procesu żywienia,
  • dostosowaniu pomieszczeń kuchni do obowiązujących norm,
  • opracowaniu jadłospisów uwzględniających wymagania zdrowotne żywienia człowieka,
  • planowaniu i realizacji zamówień surowców do produkcji posiłków,
  • utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego bloków żywieniowych.

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za:

  • jakość oferowanych posiłków,
  • czystość mikrobiologiczną serwowanych potraw, a co za tym idzie bezpieczeństwo i zdrowie żywionych,
  • higienę osobistą i stan zdrowotny zatrudnionego personelu,
  • dobór właściwych procesów technologicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia europejska © Vendi Servis Sp. z o.o.