Kontakt

Vendi Servis sp. z o.o.
ul Traktorowa 126
91-204 Łódź

info@vendiservis.pl

tel. +48 42 640 57 77

fax +48 22 379 24 62

nip 522 28 99 038

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko:
Adres e-mail:
Firma:
Wiadomość:

Projekt współfinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia europejska Š Vendi Servis Sp. z o.o.