O Firmie

Vendi Servis Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w profesjonalnym świadczeniu usług outsourcingowych. Pomagamy szpitalom, przedsiębiorstwom i instytucjom koncentrować się na najważniejszych procesach ich funkcjonowania. Skupiamy swoją uwagę na racjonalnym ograniczeniu kosztów i optymalizacji świadczenia usług dedykowanych procesom nie związanym ze strategicznymi obszarami aktywności gospodarczej naszych Klientów. Stwarzamy możliwość korzystania z usług doświadczonego i wysoko wykwalifikowanego personelu, bez konieczności tworzenia kolejnych, kosztownych etatów. Naszą misja jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie cateringu, zbiorowego żywienia, utrzymania czystości i obsługi technicznej obiektów. Udowadniamy, że teorii zawsze towarzyszy efektywna i zakończona sukcesem praktyka. Na tym właśnie polega nasze zadanie.

W praktyce:

Podejmując się wykonania usługi cateringu i zbiorowego żywienia wyręczamy Klienta w:

 • planowaniu procesu żywienia,
 • dostosowaniu pomieszczeń kuchni do obowiązujących norm,
 • opracowaniu jadłospisów uwzględniających wymagania zdrowotne żywienia człowieka,
 • planowaniu i realizacji zamówień surowców do produkcji posiłków,
 • utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego bloków żywieniowych.

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za:

 • jakość oferowanych posiłków,
 • czystość mikrobiologiczną serwowanych potraw, a co za tym idzie bezpieczeństwo i zdrowie żywionych,
 • higienę osobistą i stan zdrowotny zatrudnionego personelu,
 • dobór właściwych procesów technologicznych.

Podejmując się wykonania usług porządkowo-czystościowych wyręczamy Klienta w:

 • zatrudnieniu pracowników,
 • planowaniu,
 • opracowaniu procedur sprzątania,
 • utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego,
 • zakupie profesjonalnych środków czystości i materiałów eksploatacyjnych.

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za:

 • jakość oferowanych usług,
 • organizację systemu pracy,
 • zatrudnienie odpowiednich pracowników,
 • dobór właściwych środków czystości,
 • higienę osobistą i stan zdrowotny zatrudnionego personelu,
 • dobór właściwych procesów technologicznych, gwarantujących najwyższą jakość czystości,
 • wykonanie usług dodatkowych (mycie elewacji, dezynsekcja, deratyzacja, pranie wykładzin, szlifowanie marmuru),
 • wykonanie usług obsługi technicznej nieruchomości.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia europejska © Vendi Servis Sp. z o.o.