Outsourcing

Outsourcing jest powszechnie znaną i akceptowaną koncepcją wspomagającą przedsiębiorstwa w koncentrowaniu swojej uwagi i potencjału na najważniejszych obszarach działalności biznesowej. Bez względu na reprezentowaną branżę, każde przedsiębiorstwo, dążące do sukcesywnego rozwoju, wymaga profesjonalnego wsparcia w formie zewnętrznych usług i wdrażanych technologii w obszarach pomocniczych.

Świadcząc profesjonalne usługi porządkowo – czystościowe, a także techniczną obsługę obiektów, wspieramy naszych klientów w koncentracji na realizacji najważniejszych celów przedsiębiorstwa. Tym samym wskazujemy precyzyjnie obszary, w których ulokowany jest największy potencjał do optymalizacji. Co ważniejsze – pomagamy w jego wykorzystaniu. Przedstawiamy w sposób przejrzysty aktualny stan i jego rzetelną weryfikację, a następnie plan realizacji kompleksowej usługi.

Dzięki współpracy z największymi firmami z branży utrzymywania czystości korzystamy z najnowocześniejszych technologii usług sprzątania i energooszczędnych urządzeń oraz systemów gwarantowania i monitorowania jakości ISO. Pozwala nam to na oferowanie i wdrażanie najwyższych standardów higieny zwłaszcza w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia, gdzie wymagania dotyczące czystości i utrzymania porządku są niezwykle wysokie.

W praktyce:

Realizując usługi porządkowo-czystościowe i techniczną obsługę nieruchomości wyręczamy Klienta w:

 • zatrudnieniu pracowników,
 • planowaniu,
 • opracowaniu procedur sprzątania,
 • utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego,
 • zakupie profesjonalnych środków czystości i materiałów eksploatacyjnych.

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za:

 • jakość oferowanych usług,
 • jakość oferowanych usług,
 • organizację systemu pracy,
 • zatrudnienie odpowiednich pracowników,
 • dobór właściwych środków czystości,
 • higienę osobistą i stan zdrowotny zatrudnionego personelu,
 • dobór właściwych procesów technologicznych, gwarantujących najwyższą jakość czystości,
 • wykonanie usług dodatkowych (mycie elewacji, dezynsekcja, deratyzacja, pranie wykładzin, szlifowanie marmuru),
 • wykonanie usług obsługi technicznej nieruchomości.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia europejska © Vendi Servis Sp. z o.o.