Przetargi

AKTUALNE OFERTY:

Zapytanie ofertowe nr 1

Vendi Servis Sp. z o.o. niniejszym informuje, że w obsługiwanym przez siebie Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu z siedzibą w Biskupcu 11-300 ,Armii Krajowej 8 ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WARZYWA – OWOCE VIII - IX 2018.

Zapytanie ofertowe nr 2

Vendi Servis Sp. z o.o. niniejszym informuje, że w obsługiwanym przez siebie Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą przy ul. Konarskiego 13 w Otwocku ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWY PIECZYWA W MIESIĄCU VIII 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 3

Vendi Servis Sp. z o.o. niniejszym informuje, że w obsługiwanym przez siebie Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku z siedzibą przy ulicy Medycznej 19 ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - PIECZYWA VIII - X 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 4

Vendi Servis Sp. z o.o. niniejszym informuje, że w obsługiwanym przez siebie Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu z siedzibą przy ulicy Juliana Aleksandrowicza 5 ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - NABIAŁU VIII - IX 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 5

Vendi Servis Sp. z o.o. niniejszym informuje, że w obsługiwanym przez siebie Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie z siedzibą przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - WARZYWA – OWOCE VIII - IX 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 6

Vendi Servis Sp. z o.o. niniejszym informuje, że w obsługiwanym przez siebie Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku z siedzibą przy ulicy Medycznej 19 ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - NABIAŁU IX - X 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 7

Vendi Servis Sp. z o.o. niniejszym informuje, że w obsługiwanym przez siebie Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu z siedzibą przy ulicy Juliana Aleksandrowicza 5 ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - PIECZYWA IX - IX 2018 r.


Aplikacja OFERTY (złóż ofertę na dostawy produktów)


ARCHIWUM

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG8.2/2014

W związku z realizacją projektu pt.: „Stworzenie elektronicznej platformy B2B do obsługi procesów dostaw i zamówień w ramach działalności cateringowej prowadzonej przez spółkę Vendi Servis Sp. z o.o.” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wybór dostawcy realizującego usługę opisaną w zapytaniu ofertowym w ramach w/w projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Szczegółowe informacje:

aktualizajca: 14-07-2014
WYNIKI

Informujemy, iż została wybrana oferta firmy:
Media4U Sp. z o.o.,
NIP 726-22-23-331
ul. Dąbrowskiego 247/249,
93-231 Łódź
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia europejska © Vendi Servis Sp. z o.o.