Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG8.2/2014

W związku z realizacją projektu pt.: „Stworzenie elektronicznej platformy B2B do obsługi procesów dostaw i zamówień w ramach działalności cateringowej prowadzonej przez spółkę Vendi Servis Sp. z o.o.” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wybór dostawcy realizującego usługę opisaną w zapytaniu ofertowym w ramach w/w projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Szczegółowe informacje:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia europejska © Vendi Servis Sp. z o.o.