Przetargi

AKTUALNE OFERTY:

'Vendi Servis Sp. z o.o. niniejszym informuje, że w obsługiwanym przez siebie Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu z siedzibą w Biskupcu 11-300 ,Armii Krajowej 8 ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WARZYWA – OWOCE VII - VIII 2018.

Aplikacja OFERTY (złóż ofertę na dostawy produktów)


Zapytanie ofertowe nr 1/POIG8.2/2014

W związku z realizacją projektu pt.: „Stworzenie elektronicznej platformy B2B do obsługi procesów dostaw i zamówień w ramach działalności cateringowej prowadzonej przez spółkę Vendi Servis Sp. z o.o.” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wybór dostawcy realizującego usługę opisaną w zapytaniu ofertowym w ramach w/w projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Szczegółowe informacje:

aktualizajca: 14-07-2014
WYNIKI

Informujemy, iż została wybrana oferta firmy:
Media4U Sp. z o.o.,
NIP 726-22-23-331
ul. Dąbrowskiego 247/249,
93-231 Łódź
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia europejska © Vendi Servis Sp. z o.o.